ชั่วรีบแชร์


<
ความชั่วทำตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อน เกิดขึ้นที่ใด ผู้ยึดถือรู้ไม่ทันชอบ ชัง เฉย ย่อมชอบ แฉ แชร์ แช่ง เพื่อร่วมชั่ว ทำตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนตามกันไป ถ้ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็รักษาตนและผู้อื่นไม่ให้เดือดร้อนได้ทุกเรื่อง
ไม่เผลอสติอ่อน แฉ แชร์ แช่ง ใคร เพราะความชั่วเกิดขึ้นที่ใดก็เผาที่นั่นเหมือนไฟฉะนั้น รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็รักษาความดีได้ทุกเรื่อง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์   
 6,309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย