ปากเป็นเอก
 muisun   23 ก.ค. 2560

ใครจะรู้ความหมายของคำพูดตนเองได้ว่าที่พูดมาตรงไหนเป็นคุณ ตรงไหนเป็นโทษ ตรงไหนเป็นความเกิด ตรงไหนเป็นความดับ ตรงไหนเป็นทางออกของข้อความที่ตนพูดนั้น ต้องผู้รู้ทันต้นเหตุ จะพูดหนอๆ ก็จะไม่พูดผิด ริษยา ว่าร้ายให้อับอายใคร จะพูดหนอๆ ก็ฉลาดได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์
DT016892

muisun

23 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2134 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย