การไม่ถือโทษ
 daeng007   14 มิ.ย. 2560

การไม่ถือโทษ มี ๓ ขั้นตอน

๑. ให้อภัย คือ แค่คำพูดข้างต้น แต่ไม่ลึก
๒. อโหสิ คือ การอภัยที่ลึกไปในจิตใจ ความคิด
๓. ไม่ถือสา คือ การอภัยที่ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณ
ธรรม ๓ อย่างนี้ คือ การที่จะทำให้เราสลายความแค้น พยาบาท อาฆาตได้DT018082

daeng007

14 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2398 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย