การไม่ถือโทษ


การไม่ถือโทษ มี ๓ ขั้นตอน

๑. ให้อภัย คือ แค่คำพูดข้างต้น แต่ไม่ลึก
๒. อโหสิ คือ การอภัยที่ลึกไปในจิตใจ ความคิด
๓. ไม่ถือสา คือ การอภัยที่ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณ
ธรรม ๓ อย่างนี้ คือ การที่จะทำให้เราสลายความแค้น พยาบาท อาฆาตได้
 6,224 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย