ตรวจสอบ 5

ตรวจสอบ ๕

๑. ทำหรือยัง ๒. ทำเท่าใด แค่ไหน
๓. ทำครบไหม ๔. ผลของการได้ทำ
๕. สรุปเหตุและผลที่ได้ทำDT018082

daeng007

 เปิดอ่านหน้านี้  112 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย