ตรวจสอบ 5


ตรวจสอบ ๕

๑. ทำหรือยัง ๒. ทำเท่าใด แค่ไหน
๓. ทำครบไหม ๔. ผลของการได้ทำ
๕. สรุปเหตุและผลที่ได้ทำ
 6,530 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย