หลักธรรมแห่งความสำเร็จ 8531

หลักธรรมแห่งความสำเร็จ (๘๕๓๑)


๑. สังเกต ๒. คิด ๓. ทำ
๔ พยายาม ๕. สรุปหาเหตุผล ๖. แก้ไข พัฒนา
๗. ทำต่อไป ๘. คุมใจ


๑. กฎ ๒. ระเบียบ ๓. วินัย
๔. ต่อเนื่อง ๕. สม่ำเสมอ๑. สติ สัมปชัญญะ ๒. สมาธิ ๓. ปัญญา


๑ คุณธรรมDT018082

daeng007

 เปิดอ่านหน้านี้  913 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย