หัวใจ 5
 daeng007   14 มิ.ย. 2560

หัวใจ 5
๑. กตัญญู
๒. ศรัทธา
๓. เชื่อมั่น
๔. หนักแน่น
๕. มั่นคงDT018082

daeng007

14 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2048 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย