หัวใจ 5

 daeng007  


หัวใจ 5
๑. กตัญญู
๒. ศรัทธา
๓. เชื่อมั่น
๔. หนักแน่น
๕. มั่นคงDT018082
daeng007
14 มิ.ย. 2560

 เปิดอ่านหน้านี้  4054 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย