หัวใจ 5


หัวใจ 5
๑. กตัญญู
๒. ศรัทธา
๓. เชื่อมั่น
๔. หนักแน่น
๕. มั่นคง
 5,574 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย