หัวใจ 5


<
หัวใจ 5
๑. กตัญญู
๒. ศรัทธา
๓. เชื่อมั่น
๔. หนักแน่น
๕. มั่นคง
   
 6,369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย