หัวใจ 5

หัวใจ 5
๑. กตัญญู
๒. ศรัทธา
๓. เชื่อมั่น
๔. หนักแน่น
๕. มั่นคงDT018082

daeng007

 เปิดอ่านหน้านี้  891 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย