ปริศนาธรรมแห่งพระพรหม


<
ปริศนาธรรมแห่งพระพรหม

๑. พระวรกาย
๑.๑ จตุรพักตร์ คือ ใบหน้าของพระพรหมจะมี ๔ หน้า หมายถึง คุณธรรมแห่ง พรหมวิหาร ๔ ประการ ได้แก่
๑) เมตตา คือ รัก เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารต่อกัน เอื้อต่อกัน
๒) กรุณา คือ มีใจจะช่วยเหลือ และแบ่งปันเกื้อหนุนกัน
๓) มุฑิตา คือ มีความปรารถนาดีต่อกัน ยินดีไม่อิจฉา สาธุต่อผู้ได้ดี ไม่ให้ร้าย กล่าวโทษแก่ผู้อื่น ไม่ซ้ำเติมผู้อื่น ให้โอกาส ให้อภัย ให้อโหสิต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน
๔) อุเบกเขา ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นทิฏฐิของตนและในการปล่อยวางสิ่งต่างๆ ย่อมให้เห็นเป็นไปตามวิถีแห่งธรรม ไม่มีอคติ มีความยุติธรรม
๑.๒ พระหัตถ์ ท่าอกเขา อกเรา คือ มือข้างหนึ่งของพระพรหมตั้งฉาก กางมือ หมายถึง อกเขา และอีกมือข้างหนึ่งจะหันกลับมาหาตัวเอง หมายถึง อกเรา การที่คนเรามีอกเขา อกเรานั้น เป็นการนำใจเขามาใส่ใจเรา เห็นใจซึ่งกันและกัน จะทำอะไรก็รู้จักยั้งคิด
๑.๓ ดอกบัว คือ ท่านขึ้นมาจากบัว กว่าจะมาเป็นบัวได้นั้น จะต้องมีการไต่เต้ามาตั้งแต่เล็กๆ ตั้งแต่ยังอยู่โคลมตม ผุดแทงหน่อขึ้นมาเป็นบัวใต้น้ำ ปริ่มน้ำ และพ้นน้ำ เช่นเดียวกับเรา เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเอาเยี่ยงอย่างบัว เกิดมาจากอวิชชา ความไม่รู้แจ้ง ก็กระทำให้เกิดความรู้แจ้ง เห็นสภาพตามความเป็นจริงของธรรม

๒. ศาตราวุธของพระพรหม
๒.๑ กระจก ควาหมายทางโลก คือ สัญลักษณ์ในการส่องดูปีศาจ ยักษ์ มาร อมนุษย์ที่แปลงร่างมา ก็มองเห็นว่าเป็นปีศาจ
ความหมายทางธรรม คือ สัญลักษณ์ในการเอากระจกไว้ส่องดูตัวเราเอง ในวันๆ หนึ่ง หรือเรื่องๆ หนึ่งที่เราได้ทำมามีสิ่งใดที่ดี ควรเพิ่มเติมและส่งเสริมบ้าง หรือสิ่งที่เป็นปัญหา ควรแก้ไข สิ่งใดเป็นโอกาสควรที่จะไขว้คว้า
๒.๒ คัมภีร์ ความหมายทางโลก คือ ตำรับตำรา กลยุทธ์ ยุทธวิธี ยุทธศาสตร์ในการขจัดปัญหา
ความหมายทางธรรม คือ การศึกษา การเรียนรู้ ความฉลาด ความรอบรู้ สติปัญญา
๒.๓ สังข์ ความหมายทางโลก คือ สัญลักษณ์แห่งการเรียกระดมพล และการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำเทพมนต์ เมื่อมีคนบูชาขอพรก็จะมีการหลั่งน้ำเทพมนต์
ความหมายทางธรรม คือ สัญลักษณ์คุณงามความดี เป่าประกาศคุณงามความดี การประกาศเกียรติคุณให้โลกรับรู้
๒.๔ จักร, ธนู ความหมายทางโลก คือ สัญลักษณ์แห่ง การลงโทษภูตผีปีศาจ ทำร้ายศัตรู
ความหมายทางธรรม คือ ความมุ่งมั่น มุ่งมานะ ความเพียรพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๒.๕ คทา ความหมายทางโลก คือ กระบองที่ทำมาจากไม้หรือโลหะ เป็นอาวุธใช้ในยามศึกสงคราม ในตำนานเทพปกรณัมของกรีก เทพเจ้าอพอลโล และกษัตริย์อียิปต์ใช้มาแต่โบราณ ในสมัยยุคกลาง กษัตริย์ใช้เป็นการสื่อถึงอำนาจ เป็นหนึ่งในเครื่องทรงประดับของกษัตริย์ ประกอบด้วย มงกุฏ คทา กระบี่ สายสะพาย เหรียญตรา เสื้อคลุม และคทานี้ยังเป็นเครื่องประดับยศแก่ทหารด้วย และต่อมานักบวชได้นำมาใช้เป็นเครื่องที่สื่อถึงอำนาจบารมีของตน
ความหมายทางธรรม คือ สัญลักษณ์แห่ง ความยุติธรรม ปราศจากอคติความลำเอียง อันเกิดจากความชอบ ความชัง ความกลัว และความหลง แม้บางครั้งตนเองทำผิดก็ต้อง รู้จักลงโทษตนเอง เพื่อเป็นการตักเตือนตนเองมิให้ทำสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป
๒.๖ คนโฑ ความหมายทางโลก คือ น้ำอมฤต น้ำศักดิ์สิทธิ์ ใครดื่มกินแล้วเป็นอมตะ หรือหากเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อดื่มน้ำนี้แล้วก็หายเจ็บป่วย
ความหมายทางธรรม คือ การประกอบสัมมาอาชีพ อาชีพที่สุจริต คนโฑนี้บางต้นก็เปราะบาง บางต้นก็หนา หากใครจับไม่ดีมือพลาดพลั้งไปก็ตกแตกได้ง่าย ก็เหมือนกับการประกอบอาชีพที่ทุจริต เอาเปรียบสังคม เอาเปรียบคนอื่น วันนี้ยังไม่ล่มจมแต่อีกไม่นานเมื่อคนรู้ สังคมรับรู้ อีกไม่นานความล่มจมฉิบหายย่อมคืบคลานมาหาเจ้าตัว
๒.๗ ลูกประคำ ความหมายทางโลก คือ มงคล ๑๐๘
ความหมายทางธรรม คือ ทำอะไรอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการทำงาน   
 6,604 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย