หน้าที่ของเราที่มีต่อองค์พ่อพรหม

หน้าที่ของเราที่มีต่อองค์พ่อพรหม

๑. มีหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคงต่อองค์พ่ออย่างเต็มเปี่ยม ไม่คลอนแคลน

๒. เจริญปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขาDT018082

daeng007

 เปิดอ่านหน้านี้  892 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย