หน้าที่ของพ่อพรหม


<
หน้าที่ของพรหม

๑. ให้ก่อเกิด
๒. บำรุง
๓. สอน ชี้แนะ
๔. ชี้ทาง ปัดเป่าปัญหาอุปสรรค
๕. พาให้ภูมิสูงขึ้น
   
 6,296 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย