ความหมายของ "พรหม"
 daeng007   14 มิ.ย. 2560

ความหมายของ "พรหม"

พรหม คือ ธรรมชาติ พลังธรรมชาติก่อเกิด ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติออกมาแสดงเป็นรูปธรรม ปรากฏให้เห็นเป็นรูปพระพรหม และพระพรหมเมื่อเข้าสู่ความเป็นนามธรรมก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือธรรม

พ่อแม่เป็นพระพรหมในบ้าน ส่วนองค์พ่อพรหมธาดาท่านเปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ ญาติผู้มีพระคุณ เป็นบรรพบุรุษของเราDT018082

daeng007

14 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2147 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย