บทความธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 พุทธะไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย
 วิสาขบูชา
 ...ให้สังเกตดูว่า...(หลวงปู่อุทัย)
 ...เวลาว่างบ้างก็กรุณาภาวนา...(หลวงตามหาบัว)
 ...ในสามแดนโลกธาตุ...(หลวงตามหาบัว)
 "การรักษาศีล ต้องสมาทานหรือไม่"
 หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ตอนที่ ๑
 "ไฟสุมอก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "หลวงปู่ชอบฯ กับพระธาตุพนม"
 "จิตของบัณฑิต เหมือนภูเขา" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "แก่นธรรม คือสติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "พระพุทธภูมิ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "สติ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ผลของการปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "ตลาดแห่งมรรคผลพระนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "ความโกรธไม่มีคุณ มีแต่โทษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่" (หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)
 "สร้างหลักใจไว้ให้ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "นินทาสรรเสริญ เหมือนอิฐกับทองคำ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้สติอยู่กับพุทโธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การคอยรับบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 คาถาพระอัสสชิ ... พระสารีบุตร
 "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 เทวดาขอให้ท่านอาจารย์ลีช่วยสร้างพระพุทธรูป
 "ปลง คือวางลงอย่าแบกมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "เราทำให้เกิดขึ้นเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "นักภาวนา สู้ไม่ถอย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย